Vitajte!

vo zvernici Vinodol

Zvernica Vinodol sa nachádza v okrese Nitra v katastrálnom území obce Vinodol.

Zvernicu sme začali budovať v roku 2015 za účelom chovu danielej a muflónej zveri s vysokou trofejovou hodnotou na poľovnícke a chovateľské účely. Pri zakladaní zvernice bol kladený dôraz na
zakúpenie zveri s kvalitným genofondom, ktorej pôvod pochádza z rôznych krajín. O vybratí správnych jedincov základného stáda svedčia aj dosiahnuté výsledky v produkcii našej zveri.

Galéria

Komfort & relax 
pri polovačke

Priamo vo zvernici sa nachádza novo vybudovaná poľovnícka chata kde vám môžeme ponúknuť ubytovanie a ktorá poskytne hosťom komfort, pohodlie a relax pri poľovačke.

Ubytovanie

Blízko  
k Vám

Od krajského mesta Nitra je zvernica vzdialená len 18 km, 110 km od Bratislavy a 30 km od Nových Zámkov.

Poloha

Vysoká úspešnosť
polovačky

V areáli zvernice je vybudovaných 5 pohodlných posedov, ktoré sú rozmiestnené na ploche zvernice tak, aby zabezpečili dostatočný komfort pre lovcov a vysokú úspešnosť poľovačky.

Objednávka

Poplatkový
lov

Cenu za poplatkový lov alebo odstrel, môžete nájsť v aktuálnom cenníku

Cenník