Poľovačka

Zvernica

Vinodol

Zvernica sa nachádza v Nitrianskom kraji vedľa obce Vinodol v tesnom susedstve s riekou Nitra. Od krajského mesta Nitra je zvernica vzdialená len 18 km, 110 km od Bratislavy a 30 km od Nových Zámkov. Územie Zvernice Vinodol patrí do teplej klimatickej oblasti, ktorú charakterizuje dlhé suché leto a mierna suchá zima s krátkym tvorením snehovej prikrývky. Priemerne je tu viac ako 50 letných dní s teplotou vyššou ako 25 °C. Januárová teplota je vyššia ako -3 °C. Ročná priemerná hodnota teploty je 9,9 0C. Ročný úhrn zrážok je 500 – 550 mm. V oblasti prevláda severozápadný a severovýchodný vietor. Najveternejší je koniec zimy a začiatok jari, najpokojnejšia je jeseň. Priemerná rýchlosť vetra sa pohybuje medzi 2,5 – 3 m/s. Zvernica je dokonale oplotené a nie je prístupná verejnosti. Na území Zverníka sa nachádza 5 posedov a niekoľko kilometrov poľovníckych chodníkov. O pohodlie hostí sa postará dobre vyškolený personál. Koncepcia Zvernice je urobená tak, aby hosť naplno využil výhody vyplývajúce z vyššej koncentrácie zveri a pritom sa pohyboval ako vo voľnom revíri.

Podmienky

polovačky

  • Záujemcovia o lov zveri vo Zvernici Vinodol zašlú objednávku na kontaktné údaje uvedené na našej stránke najlepšie na e-mail.
  • Následne vám bude vypracovaná predbežná ponuka a dohodnutý termín na, ktorý sa poľovný hosť prihlási vo Zvernici. Pri príchode na poľovačku treba predložiť poľovnému hospodárovi poľovný lístok a zbrojný preukaz. Poľovný hospodár vydá hosťovi povolenku na poľovačku a určí poľovníckeho sprievodcu.
  • Po ukončení poľovníckej akcie poľovnícky hospodár vyhotoví zápis o love, ktor. slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť.
Podmienky polovania

Objednávka

polovačky

Vaše meno

Váš email

Váše telefónne číslo

Ulica

Mesto

PSČ

Číslo OP/Pasu:

Číslo poľovného lístka:

Druh zveri

Kvalita trofeje

Počet kusov

Počet nepoľujúcich osôb

Termín

Ďalšie požiadavky

Galéria

zvierat